OSN – historie, poslání, orgány organizace, příklady aktivit… Učeno pro soc.ekonomický zeměpis v 8.(9.)ročníku ZŠ.
B – OSN.notebook