Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Preventivní program školy 2017-2018

Krizový plán

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Příloha č. 1 ŠVP 2016 17

Příloha č.2 ŠVP 2016-17, PSPP

Příloha k VZ 2016-17

SANKČNÍ ŘÁD Sankční řád je nedílnou součástí školního řádu

SVP ZŠ Nová Paka

Školní program proti šikaně 2017-2018

Školní řád

VZ 2016 – 17

Prohlášení k přestupu1

Prohlášení k zápisu1

Přihláška do školního kroužku

Souhlas zákonných zástupců

Zápisní lístek do školní družiny

Žádost o odhlášení z docházky

Žádost o odklad školní docházky

žádost o slovní hodnocení