Od září 2010 je naše škola zapojena v projektu Comenius, který je schválen na dva školní roky tj. 2010/11/12. Spolupracujeme s dalšími 5ti evropskými zeměmi – s Polskem, Španělskem, Itálií, Tureckem a Kyprem. Oficiální název projektu je „Harmony of Festive Occasions – Joy of Cultures“ (= Harmonie svátečních příležitostí – radost kultur). Vzájemně prezentujeme naše styly života a národní tradice (hry, jídlo, písničky, různé předměty…). Projekt je určen především žákům 9. a 8. ročníků, kteří rádi používají anglický jazyk a počítač. Na našich stránkách www.harmonyoffestivals.com najdete spoustu fotek, videí, materiálů, produktů a výstupů z našeho projektu. Také na Facebooku si můžete najít „Harmony festivals,“ shlédnout další fotky a seznámit se se zahraničními učiteli a žáky zapojených v...