Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

ÁMOS 22, projekt MŠMT

Publikoval

V letošním školním roce jsme se přihlásili do výzvy MŠMT č.22 – Šablony pro MŠ a ZŠ. V rámci jednotlivých šablon byla vybrána tato témata: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Tandemová výuka na ZŠ Čtenářský klub pro žáky ZŠ Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ CLIL ve výuce na ZŠ   Všechny tyto aktivity přinesly mnoho pozitivního ve prospěch žáků. Žáci se pravidelně zúčastňují doučování prakticky ve všech předmětech. Velice dobře je hodnocena i vzájemná spolupráce učitelů v jednotlivých předmětech, kdy vyučující v rámci hospitací získávají nové poznatky od svých kolegů. Někteří učitelé jsou zapojeni do šablony CLIL ve výuce. V rámci této aktivity část vyučovací hodiny odučí v anglickém jazyce. Tento projekt končí k 31. 8. 2018.  MŠMT již vyhlásilo další výzvu, ve které jsou obdobné šablony. Škola je již připravena přihlásit se do tohoto projektu, který může započít od 1. 9....

Více informací

Přehazovaná

Publikoval

V úterý 19.3. 2018 se v Jičíně konalo okresním kolo přehazované dívek. Děvčata velice srdnatě bojovala a v konečném hodnocení obsadila třetí místo. Tímto jim chci poděkovat za vzornou reprezentaci školy a velice hezké...

Více informací

Sběr papíru

Publikoval

Ve středu 28.3.2018  ve spolupráci s S-firmou Trutnov proběhne sběr starého papíru a kartonů. Na školní dvůr budou přistaveny dva kontejnery, do kterých se papír bude vkládat. Žáci mohou nosit papír již nyní do školy a shromažďovat ho ve svých třídách. V případě většího množství bude papír skladován ve sklepních prostorech školy. Každý žák nahlásí svému třídnímu učiteli váhu papíru, který...

Více informací

Pospolu u stolu – projektový den 1.stupně

Publikoval

Ve středu 21.2.2018 se uskuteční v naší škole projektový den – Pospolu u stolu. Tento projekt vznikl v rámci propagační kampaně na podporu kvalitních potravin. Projekt se skládám ze dvou částí: Koncert v aule školy, kde se žáci  dozví formou písniček, že i zelenina může být “ fakt hustá“, proč je důležité snídat atd. 2.  Ukázka vaření z potravin pod značkou Klasa nebo Regionální potravina, která proběhne v tělocvičně školy. Věříme, že tato akce bude mít velký úspěch.    ...

Více informací