Ve středu 16. 10. 2013 se žáci 4. A a 4. B ze ZŠ v Komenského ulici s paní učitelkami J. Tázlarovou a J. Maglenovou vydali vlakem na plánovanou exkurzi do Hradce Králové. Krajské muzeum je nadchlo exponáty ve středověké expozici a interaktivní dílnou. Odtud si všichni odvezli napodobeninu středověké hračky, kterou uhnětli z připravené hmoty vlastníma rukama. Z terasy muzea měli možnost rozhlédnout se po krajském městě a jeho orientačních bodech. Cesta z muzea vedla kolem Klicperova divadla na Žižkovo náměstí. Cvičně si oblékli pláštěnky, aby tmavým mrakům ukázali, že jsou připraveni. Vydatně se posilnili a pokračovali v obhlídce radnice, Bílé věže a kostela Svatého Ducha, kde je zaujala okna zdobená vitráží. Pěšky pokračovali přes bývalý pivovar po upravených terasách k Jiráskovým sadům. Obešli dřevěný kostelík, obdivovali konstrukci lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Orlici. Najednou jim něco přeběhlo přes cestu, co to ale bylo? Bobr? Vydra? Nutrie? Potkan? Setkání s živými nutriemi málem zastínilo další cíl putování – soutok Labe a Orlice. Pláštěnky slavnostně zabalili. Sluníčko si prodralo cestu z mraků a doprovázelo je nejen kolem Hučáku, Pedagogické fakulty, přes Ulrichovo náměstí, ale po celou zpáteční cestu. Ve vlaku si sdělovali dojmy a zážitky, o které se určitě podělili se svými rodiči. Čekali na své děti na vlakové zastávce, kam se jim po devíti hodinách putování zase všichni šťastně vrátili. J. Maglenová...