Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Dopravní soutěž o „POHÁR STAROSTŮ“

Publikoval

Ve středu 18. 4. 2018 se uskutečnil na dopravním hřišti v Nové Pace pátý ročník dopravní soutěže „POHÁR STAROSTŮ“, tentokrát pod záštitou starostky obce Vidochov. Soutěž je určena pro čtyřčlenná družstva (dva chlapci, dvě dívky) žáků pátých tříd. Žáci soutěží ve znalostech pravidel silničního provozu (teoreticky – testy, prakticky – jízda na kole na dopravním hřišti), další disciplínou je jízda zručnosti a v letošním roce přibyla i zdravověda. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva: družstvo 5. B, které obsadilo 5. místo (Tereza Cholmatova, Karolína Dittrychová, Milan Stuchlík a Šimon Vedral) a družstvo 5. A, které skončilo na 7. místě (Lucie Jeřábková, Šárka Trllová, Matouš Menšík a Samuel Najman). Soutěžící si ověřili své znalosti a vyzkoušeli svoji dovednost. Za své výkony získali pěkné odměny darované obcí...

Více informací

ZÁPIS 2018

Publikoval

Výsledky přijímacího řízení – zápis dětí do 1. třídy Ve dnech 6. – 7. 4. 2018 byla vydána rozhodnutí s následujícími čísly jednacími         číslo jednací   1. 66/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 2. 67/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 3. 68/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 4. 69/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 5. 70/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 6. 71/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 7. 72/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 8. 73/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 9. 74/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 10. 75/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 11. 76/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 12. 77/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 13. 78/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 14. 79/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 15. 80/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 16. 81/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 17. 82/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 18. 83/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 19. 84/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 20. 85/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 21. 86/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 22. 87/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 23. 88/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 24. 89/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 25. 90/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 26. 91/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 27. 92/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 28. 93/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 29. 94/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 30. 95/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 31. 96/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 32. 97/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 33. 98/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 34. 99/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 35. 100/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 36. 101/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 37. 102/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 38. 103/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 39. 104/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 40. 105/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 41. 106/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 42. 107/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 43. 108/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 44. 109/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 45. 110/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 46. 111/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 47. 121/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 48. 122/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 49. 123/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 50. 124/2018 Přijat k základnímu vzdělávání                                                      Datum zveřejnění: 10. dubna 2018                 Mgr. Milan Schlögl ředitel...

Více informací

ZÁPIS 2018

Publikoval

     Druhým rokem se konají zápisy dětí k povinné školní docházce na všech školách v měsíci  dubnu. Termín zápisu na naší škole byl stanoven na pátek 6. a sobotu 7. 4. 2018. K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 55 dětí. Přijato bylo 50 budoucích prvňáčků (27 chlapců a 23 děvčat). Pro pět dětí zažádali jejich rodiče o odklad povinné školní docházky. Na zdárném průběhu zápisu se podíleli, stejně jako každý rok, všichni učitelé a vychovatelé školy. Povinnou dokumentaci řešili s rodiči učitelé druhého stupně. To umožňuje klidný a nerušený průběh té části zápisu, v níž budoucí školáci plní zadané jednoduché úkoly a odpovídají na otázky paní učitelek z prvního stupně. Tato část zápisu probíhá samozřejmě za přítomnosti rodičů dítěte. Po skončení oficiální části zápisu, si mohli rodiče s dětmi prohlédnout školu. Děti měly možnost zkusit práci na interaktivní tabuli, sluchátka v jazykové učebně, nebo řešit jednoduché úkoly na počítačích v učebně informatiky. Některé si také vyzkoušely hru na různé hudební nástroje v hudebně. Úlohu průvodců plnili žáci druhého stupně. Poděkování patří všem našim žákům, kteří ve velkém počtu (téměř 40) při zápisu pomáhali, mnozí dokonce po oba dny. Děkujeme všem učitelům za bezproblémový průběh zápisu. Věřím, že čas strávený při zápisu ve škole byl pro děti příjemný a pro mnohé rodiče zároveň možností, jak zavzpomínat na svoje školní léta prožitá právě v naší škole.    ...

Více informací

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

Publikoval

V pátek 16. března se k nám opět po roce vrátil KLOKAN s plnou kapsou zajímavých příkladů. Tato matematická soutěž se těší mezi žáky poměrně velké oblibě. Soutěžící měří své znalosti, postřeh a schopnost logického myšlení prostřednictvím netradičních matematických úloh. I letošního klání se zúčastnili žáci všech tříd, pro které je soutěž určena. Na prvním stupni se v kategorii „CVRČEK“, určené pro nejmladší soutěžící (žáčci 2. a 3. tříd), zapojilo 90 žáků a v kategorii „KLOKÁNEK“ změřilo své matematické síly 89 žáků 4. a 5. tříd. Na druhém stupni soutěžili žáci také ve dvou kategoriích. Kategorie „BENJAMÍN“ se zúčastnilo 37 žáků ze 6. a 7. tříd a v kategorii „KADET“ soutěžilo 32 osmáků a deváťáků. VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ kategorie CVRČEK – 2. a 3. třídy 1. – 2. Nosková Marcela a Pokorný Ondřej, 3. B – 85 bodů 3. – 4. Bajerová Lucie. 3. B a Válek František, 3. A – 79. bodů kategorie KLOKÁNEK – 4. a 5. třídy 1. – 2. Bezstarosti Nikol a Jeřábková Lucie, 5. A – 109 bodů 3. Vajglová Hana, 5. B – 98 bodů 4. Kotlantová Adriana, 5. B – 97 bodů kategorie BENJAMÍN – 6. a 7. třídy 1. Knapová Marie, 7. A – 76 bodů 2. Bajer Adam, 6. B – 72 bodů 3. Urbanová Kristýna, 6. B – 71 bodů kategorie KADET – 8. a 9. třídy 1. Stuchlík Daniel, 9. A – 69 bodů 2. Rudolfová Eliška, 9. A – 68 bodů 3. Krupka Štěpán, 8. A – 64 bodů Gratuluji vítězům a zároveň děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili. Věřím, že většina letošních soutěžících zachová KLOKANOVI věrnost i v příštím školním roce. Moje poděkování patří také vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže. Jarmila...

Více informací

MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

Publikoval

Každým rokem se naši žáci druhých až devátých tříd zapojují do matematické soutěže, jejíž kolébkou je Austrálie. Tato skutečnost vysvětluje také její název a mezinárodní popularitu. Úlohy každoročně prověří především logické myšlení žáků, jejich postřeh i matematické znalosti. Letos se zúčastnilo kategorie „CVRČEK“ 91 žáčků 2. a 3. tříd. V kategorii „KLOKÁNEK“ určené pro žáky 4. a 5. ročníku soutěžilo 88 žáků. Na druhém stupni jsou žáci rozděleni také do dvou kategorií. Kategorie „BENJAMÍN“ se zúčastnilo 32 žáků ze 6. a 7. tříd a v kategorii  „KADET“ soutěžilo 32 osmáků a deváťáků. VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ kategorie CVRČEK – 2. a 3. třídy Smrčková Pavlína, 3. B – 68 bodů Pavelec Michal, 3. A      –  67 bodů Kalenský Martin, 2. B   –  66 bodů kategorie KLOKÁNEK – 4. a 5. třídy Vitvar Kryštof, 5. A          –  120 bodů Urbanová Kristýna, 5. B –  89 bodů Polák Petr, 4. A,                –  88 bodů kategorie BENJAMÍN – 6. a 7. třídy Grund Miroslav, 7. A       –  82 bodů Beneš Jan, 7. A                 – 78 bodů Opshytosh Daniela, 7. A – 76 bodů kategorie KADET – 8. a 9. třídy Mühl Jiří, 9. A                    – 70 bodů Machová Julie, 8. A          – 65 bodů Řeháčková Anežka, 8. A  – 64 bodů Gratulujeme vítězům a zároveň děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Věřím, že i příští školní rok najde KLOKAN spoustu svých příznivců. Moje poděkování patří také vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže....

Více informací