Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Soutěž v poznávání rostlin

Publikoval

Už tradičně v naší škole probíhá soutěž v poznávání rostlin. Letos školní kolo proběhlo ve středu 24.5.2017, účastnilo se 163 žáků, což je potěšitelný počet. A umístění? V kategorii 3. tříd se o první místo podělily Pavlína Smrčková s Kristýnou Vajglovou ze III.B, 2. místo obsadil Mikuláš Vraštil ze III.A a jako 3. se umístili Lucie Odvárková ze III.B a David Formánek ze III.A se stejným počtem bodů. V kategorii 4. – 5. tříd byli úspěšní Hana Ježková ze IV.A na 1. místě následovaná na 2. místě Hanou Vajglovou a Petrou Stromovou, oběma ze IV.B a Janem Krausem z téže třídy na 3. místě. Kategorie 6. – 7. tříd na 1. místě byla obsazena Martinou Brádlovou ze VII.A  spolu se Štěpánem Krupkou z téže třídy. Oba na 2. místě následovala Markéta Vajsejtlová ze VI.A a na 3. místě Mariana Kavanová ze stejné třídy. Poslední kategorie nejstarších, 8. – 9. tříd, byla zastoupena nejmenším počtem soutěžících. Na 1. místě skončila Lucie Rejmanová z VIII.A, 2. místo obsadila Aneta Stuchlíková z téže třídy a 3. místo obsadila Viktorie Kosejková z IX.A. O téměř týden poté, 30.5. 2017, se konalo okrskové kolo této soutěže na Gymnáziu v Nové Pace. Z každé kategorie byli vybráni tři soutěžící s největším počtem dosažených bodů a jejich umístění dopadlo následovně: V nejmladší kategorii 3. tříd s přehledem plného počtu bodů obsadili 1. místo Pavlína Smrčková a Mikuláš Vraštil, o jeden bod méně získala Kristýna Vajglová a skončila na 4. místě. Ve starší kategorii 4. – 5. tříd naši školu reprezentovala jediná soutěžící Hana Ježková, která se ale pěkně umístila na 2. místě. V kategorii 6. – 7. tříd dopadly výsledky soutěže takto: na výborném 1. místě Markéta Vajsejtlová, na 3. místě Martina Brádlová a na 5. místě Štěpán Krupka. V poslední, nejstarší kategorii 8. – 9. tříd se nám dařilo následovně: 4. místo Aneta Stuchlíková, 7. místo Lucie Rejmanová a 9. místo Viktorie Kosejková. Letošní obě kola soutěže v poznávání rostlin byla opravdu úspěšná, všem soutěžícím blahopřejeme k pěkným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Ivona Hykyšová  ...

Více informací

Soutěž v poznávání rostlin

Publikoval

Jako každý rok tak i letos proběhly soutěže v poznávání rostlin. Nejprve školní kolo 6.5. a o týden později, 14.5., okrskové kolo konané tradičně na Gymnáziu v Nové Pace. Kategorie byly stanoveny pro 3. třídy, 4. a 5. třídy, 6. a 7. třídy a konečně 8. a 9. třídy. A jak dopadlo školní kolo? V kategorii 3. tříd se nejlépe umístili: 1.a 2. místo Mariana Kavanová a Mikuláš Cogan, 3. místo Zdeněk Kavan. V kategorii 4. a 5. tříd : 1. místo Martina Brádlová, 2. a 3. místo Anna Černošková a Štěpán Krupka. V kategorii 6. a 7. tříd se nejlépe umístila Viktorie Kosejková a poslední, nejstarší kategorii Marie Čermáková a Jakub Vitvar. Všichni pak reprezentovali naši školu i v okrskovém kole, kde byli velmi úspěšní, posuďte sami: za 3. třídu byl nejúspěšnější Zdeněk Kavan na 1. místě, hned za ním na 2. místě Mikuláš Cogan a na 3. místě skončila Mariana Kavanová. Také čtvrťáci se činili a obsadili: Martina Brádlová 1. místo, Štěpán Krupka 2. místo a Anna Černošková 5. místo. V kategorii 6. a 7. tříd za nás soutěžila Viktorka Kosejková a obsadila 5. místo, a v poslední kategorii nejstarších vybojoval Jakub Vitvar 5. místo a Marie Čermáková 6. místo. Všem soutěžícím blahopřejeme k pěkným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci...

Více informací