Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Hasík druhých tříd

Publikoval

„ Hasík“ „ Hasík “ je název vzdělávacího pořadu pro žáky druhých tříd. V prvních dvou hodinách se děti seznámily se základními pojmy : Kdo je hasič. Jaká je náplň práce hasičů. Jaká existují telefonní čísla první pomoci a jak se telefonuje. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se chovat při požárech. Mohli si na sobě ověřit, že nosit těžký a teplý úbor hasiče, není jednoduché. Další informace následovaly v druhé části programu . Na modelových situacích řešili s pomocí profesionálního hasiče situace, do kterých se děti mohou dostat v domácnosti, na silnici, v ulicích i ve škole. Nyní si děti budou vědět rady ve vypjatých situacích , budou umět přivolat pomoc sobě i jiným, budou dobrými rádci mladším dětem, ale i dospělým. Završením teoretické části „ Hasíka “ bude návštěva hasičské zbrojnice , spojená s prohlídkou požární techniky, s výkladem a praktickými ukázkami celého složitého systému požární ochrany obyvatelstva. Jako velké plus  tohoto vzdělávacího programu vidíme v osobní účasti profesionálního hasiče, který žáky zaujal výkladem i vystupováním. Děkujeme proto Jakubu Vilušínskému a Hasičskému sboru v Nové Pace za zorganizování tohoto výukového programu. D.Rejmontová a...

Více informací

Jarní recitační soutěž

Publikoval

Po zimě přišlo příjemné jaro a s ním pěvecké , sportovní i další soutěže. Mezi ně patří každoroční setkání s básničkami. Děti z prvního stupně naší školy prošly třídními koly. Z nich byli vybráni tři zástupci , kteří postoupili do kola celoškolního. To se konalo ve čtvrtek 19.května . Stejně jako v předchozích letech, byli i letos mladí recitátoři rozděleni do 3 kategorií. V nejmladší kategorii 1.tříd se na stupních vítězů umístili : S.Fejfarová, M. Nosková a na nejvyšší stupínek vystoupal žák 1.B Ondra Pokorný. Za odvahu, krásné básničky i za milý přednes si zasloužili sladkou odměnu s pochvalou vítězové i ostatní malí účinkující. Ve starší kategorii 2.-3.tříd se sešlo 12 milovníků poezie. Na pomyslné 3.místo se postavila J. Batromijová, na 2. místo T. Macák a B.Brádlová. Vavřínový věnec vítězky si odnesla Martina Lukášová. Další děvčata i chlapci se velmi snažili a porota i diváci je po právu odměnili potleskem i sladkostmi. Nejstarší kategorie zaznamenala rekord. Účastnilo se dokonce 14 recitátorů. Byli odměněni dvěma třetími místy (F. Nosek, Z. Albrechtová) a dvěma druhými místy ( K. Vitvar, E. Šturmová ) . Vlajka vítěze vystoupala pro Kláru Ticháčkovou, která svou básní zaujala všechny přítomné. Všem dětem přejeme další radost z recitování krásných českých veršů, porotě děkujeme za objektivní hodnocení a hostům naší akce za podporu mladých umělců....

Více informací