Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Vycházka do přírody

Publikoval

Jak bývá na naší škole již každoročně zvykem, i předposlední den minulého školního roku se žáci třídy II.Z (speciální třída) vydali na tradiční vycházku do přírody. Tentokráte jsme ji však pojali trošku netradičně. Stala se totiž vycházkou na tajné místo Novopacka. Nikdo z dětí nevěděl, jaké místo je vlastně naším cílem, kudy máme jít. A to ještě v průběhu cesty museli žáci plnit různé úkoly a řešit všemožné situace. Přitom jim pomáhali ředitel školy Mgr. Milan Schlögl, třídní učitelka Mgr. Alena Bendlová a studenti septimy Gymnázia Nová Paka s třídním učitelem PaedDr. Stanislavem Bendlem. A o jaké úkoly se to vlastně jednalo a jaké znalosti a dovednosti museli žáci II.Z předvést? umět správně a slušně komunikovat s autoritou (konkrétně s ředitelem školy) zorientovat se správně v terénu bez použití mapy nebo GPS umět správně komunikovat přes mobilní telefon (se studenty septimy) správně odpovědět na některé otázky z oblasti českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepis využít dovednosti, které jsme tvrdě nadřeli ve školních lavicích v průběhu celého školního roku, a umět je použít v praktických životních situacích Při tom všem nám slabším byli nápomocni i studenti septimy, kteří nám byli cestou oporou a pomáhali nám najít ten správný směr. A víte, jak to všechno dopadlo? No, samozřejmě dobře. Nezabloudili jsme a dorazili jsme na to správně místo – do kostelíku na Husově kopci. Tady na nás všechny čekal zajímavý výklad o historii tohoto kostelíku, který pochází z 2. pol. 17. Století. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o místě jeho původu – Podkarpatské Rusi i o jeho majitelích. Když jsme po prohlídce vyšli ven, snesly se na naše hlavy hromy, blesky a déšť, a tak jsme místo do lesa směr Štikov pokračovali na další historicky i kulturně zajímavá místa Nové Paky – do Klenotnice a do Suchardova domu. Ale o tom až zase někdy příště. Starý školní rok je za námi a ten nový brzy zaklepe na školní vrata. Přeji všem – žákům i pedagogům, ať je krásný, hezký a plný zážitků a radostí rozzářených dětských očí....

Více informací

II.Z na exkurzi

Publikoval

V pátek 11. 9. 2015 jsme navštívili dětský festival Jičín – město pohádky. Město bylo krásně vyzdobené. Zazvonili jsme pod věží na zvonec a už jsme se ocitli v pohádkách… Setkali jsme se s pohádkovými postavičkami, navštívili jsme peklo se samotným Luciferem, zhlédli divadelní představení, poslechli si písničky z pohádek…Domů jsme si odvezli krásné...

Více informací

Atletický čtyřboj

Publikoval

Ve čtvrtek 14.5. 2015 se žáci třídy 2.Z zúčastnili v Jičíně sportovního klání v atletických disciplínách (běh 60m, běh 800m dívky, běh 1500m chlapci, hod kriketovým míčkem, skok do dálky). Dosáhli jsme vynikajících výsledků: Šárka Lokvencová – 1. místo, Dominik Ulrich – 1. místo a Jana Ďorďová – 2. místo. Jmenovaní postupují do krajského kola v Hradci...

Více informací

5.A, 5.B a 2.Z na exkurzi

Publikoval

Dne 12.5.2015 jsme se zúčastnili exkurze v Hradci Králové, kde jsme navštívili hvězdárnu a planetárium. Rozšířili a upevnili jsme si poznatky z vlastivědy, zeměpisu i dalších předmětů. Ve vzdělávacím programu, který je zpracován formou 3D, jsme se přenesli do vesmíru a prozkoumávali jsme naši Sluneční soustavu. Poté jsme se přesunuli na vojenské bojiště na Chlumu. Zde  jsme se v muzeu formou projekce i konkrétních exponátů seznámili s  s průběhem slavné bitvy  z roku 1866. Náročný výstup na rozhlednu byl odměněn krásným výhledem do...

Více informací

Malá kopaná

Publikoval

Ve čtvrtek 12. června se žáci naší školy zúčastnili v Jičíně turnaje v malé kopané. Třídu pro žáky se speciálními potřebami reprezentovali: Dominik Ulrich, Jaroslav Kopecký, Marián Ďorď a Jaroslav Sedláček. Chlapci obsadili třetí příčku a domů si dovezli diplom a hezké sportovní zážitky....

Více informací